Nev Sağlık Grubu
EN

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinden (2020) Doçent Doktor akademik unvanını alan Dr. Serhat Yalçınkaya’nın tıbbi ilgi alanları; akciğer kanseri, plevra hastalıkları, mediyasten hastalıkları, göğüs duvarı deformiteleri, toraks travmaları, pnömotoraks, plevral efüzyon, torasik outlet sendromu, diyafragma hastalıkları.

 

ESER ve FAALİYETLER

A. Uluslararası Makaleler

      I.          SCI ve SCI-Expanded tarafından taranan dergilerde yayımlanmış tam makaleler

1.    Yörük Y, Yalçinkaya S, Coskun I, Ekim T, Köse S, Mehmet R (1998). Simultaneous operation for coexisting lung and liver hydatid cysts: a treatment modality. HEPATO-GASTROENTEROLOGY, 45(23), 1831-1832.

2.  Coskun I, Hatipoglu AR, Topaloglu A, Yörük Y, Yalçinkaya S, Caglar T (2000). Laparoscopic versus open cholecystectomy effect on pulmonary function tests. HEPATO-GASTROENTEROLOGY, 47(32), 341-342.

3.  Vural AH, Yalçinkaya S, Türk T, Öztürk A, Sezen M, Yavuz S, Özyazicioglu AF (2007). Sternal Closure Reinforced with Rib Heads: A Novel Technique for Prevention and Treatment of Sternal Dehiscence. The Heart Surgery Forum, 10(5), 397-400., Doi: 10.1532/HSF98.20071089.

4.  Vural AH, Tiryakioglu O, Türk T, Ata Y, Ari H, Yalçinkaya S, Erkut B, Bozat T, Özyazicioglu AF (2007). Treatment Modalities in Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: Surgical Myectomy versus Percutaneous Septal Ablation. The Heart Surgery Forum, 10(6), 493-497., Doi: 10.1532/HSF98.20071136.

5.  Vural AH, Yalçinkaya S, Türk T, Yümün G, Gül Satar NY, Yalçinkaya Ü, Kaya M, Özyazicioglu AF (2008). Intracoronary Shunt Versus Bulldog Clamp in Off Pump Bypass Surgery Endothelial Trauma Shunt Versus Clamp. Journal of Surgical Research, 150(2), 261-265., Doi: 10.1016/j.jss.2007.12.774.

6.  Vural AH, Kocogullari CU, Özyazicioglu N, Göncü MT, Özcan A, Yalçinkaya S, Bayer A, Özyazicioglu AF (2008). Histological Results of Sclerotherapy, Phototherapy, and Pulsed 980-nm Laser Irradiation of the Dorsal Rabbit Ear Vein. Photomedicine and Laser Surgery, 26(5), 467-471., Doi: 10.1089/pho.2007.2224.

7.  Özyazicioglu AF, Yalçinkaya S, Vural AH, Yümün G, Bozkurt O (2010). Effects of Metabolic Syndrome on Early Mortality and Morbidity in Coronary Artery Bypass Graft Patients. Journal of International Medical Research, 38(1), 202-207., Doi: 10.1177/147323001003800123.

8.  Eris C, Yavuz S, Yalçinkaya S, Gücü A, Toktas F, Yümün G, Erdolu B, Özyazicioglu AF (2013). Acute Mesenteric Ischemia after Cardiac Surgery An Analysis of 52 Patients. The Scientific World Journal, 2013, 1-8., Doi: 10.1155/2013/631534.

9.  Yalçinkaya S, Ari H, Vural AH (2014). Malignant Cardiac Tamponades Change in Attitude. Experimental Clinical Cardiology, 20(7), 1781-1785.

10. Yalçinkaya S, Yalçinkaya U (2019). Non-steroid anti-inflammatory drugs reduce the efficacy of autologous blood pleurodesis. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 27(3), 343-349.

11. Yalcinkaya S (2021). Neutrophil to lymphocyte ratio: An indicator of recurrence in primary spontaneous pneumothorax? Kuwait Medical Journal 2021; 53 (4): 417 – 420.

 

 II.       SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makaleler

1.  Yalçinkaya S, Eris C, Göncü MT (2016). Trans axillary approach in surgery for thoracic outlet syndrome. The European Research Journal, 2(2), 112-115., Doi:10.18621/eurj.2016.5000159923,

2.  Kadioglu E, Yalçinkaya S (2019). Characteristics of the Sternal Fractures and Associated Injuries: A Three-year Clinical Experience. Konuralp Medical Journal, 11(3), 444-448., Doi: 10.18521/ktd.500053.

 

III.       Uluslararası dergilerde yayınlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar

1.    Vural AH, Türk T, Göncü MT, Yalçinkaya S, Yavuz S, Özyazicioglu AF (2007). Giant size abdominal aortic aneurysm repair using open proximal anastomosis under hypothermic circulatory arrest A report of two cases. Journal of Vascular Surgery, 46(2), 363-365., Doi: 10.1016/j.jvs.2007.03.018.

2.    Yalçinkaya S, Vural AH, Özal H (2010). An Adult Case of Giant Bronchogenic Cyst Mimicking Tension Pneumothorax. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, 18(5), 476-478., Doi: 10.1177/0218492310380062.

3.    Yalçinkaya S, Vural AH, Özyazicioglu AF (2011). Single port videothoracoscopy under epidural anesthesia for undiagnosed pleural effusions An alternative approach. Saudi Medical Journal, 32(10), 1082-1084.

4.    Yalçinkaya S, Vural AH, Göncü MT, Özyazicioglu AF (2012). Cavitary lung cancer presenting as subcutaneous emphysema on the contralateral side. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, 14(3), 338-339., Doi: 10.1093/icvts/ivr061.

5.    Toktas F, Yümün G, Göncü MT, Yalçinkaya S, Yavuz S (2013). Aortic perforation following chest tube insertion an unusual complication. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 21(3), 765-768., Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5830.

6.    Toktas F, Ozsin KK, Yalcinkaya S, Yavuz S (2015). Paget-Schroetter Syndrome in a Patient Constantly Lifting Heavy Metals. International Journal of Clinical and Experimental Medical Sciences 2015; 1(2): 27-29

 

 

B. Uluslararası Bildiriler

 

I.   Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler

1.  Coşkun İ, Topaloğlu A, Yörük Y, Yalçınkaya S, Çağlar T.  Laparoscopic versus open cholecystectomy: effect on pulmonary function tests.  8th World Congress of International Gastro-Surgical Club, Strasbourg, France, 1998, congress book, 969-972.

2.  Yörük Y, Mamedov R, Yalçınkaya S, Köse S.  Surgery for evantration of the diaphragm.  2nd International Congress of Thorax Surgery, Bologna, Italy, 1998, congress book, 461-462.

3.  Yalçinkaya S, Kadioglu E (2019). Traumatic Transverse Thoracosternotomy Due To Car Accident. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 146.

 

II. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri

1.      Yalcinkaya S, Vural AH, Sezen M, Özyazicioglu A. Cardiac tamponade as the first clinical presentation of malignancy. 18th World Congress-World Society of Cardio-Thoracic Surgeons,  2008, 416.

2.      Vural AH, Yalçinkaya S, Ata Y, Türk T, Özyazicioglu A (2008). Simultaneous pectus correction and valve replacement in two cases. 18th World Congress-World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, 2008, 416.

3.      Yalçinkaya S, Kadioglu E, Yapakçi ZT, Patlakoglu MS (2016). Thoracic Trauma Patients In A Tertiary Hospital: Last Year’s Experience. 5th Eurasian Congress On Emergency Medicine, 2016, 190.

4.      Yalçınkaya S, Vural AH, Erdolu B (2017). Klinik araştırma: Silikon toraks dreninin operasyon sonrası sıvı drenajına katkısı nedir? Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 2017, 59.

5.      Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT (2017). Travma sonrası gelişen pulmoner psödokist: 12 hastanın analizi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 2017, 61.

6.      Yalçınkaya S, Yapakçı ZT, Patlakoğlu MS (2017). Hava koşullarının pnömotoraks oluşumuna etkisi var mı? Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 2017, 120.

7.      Yalçınkaya S, Kadıoğlu E (2017). Ratta Otolog Kan ile Oluşturulan Deneysel Plöredez Üzerine Ağrı Kesici İlaçların Etkisi. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2017, 40.

8.      Yalçınkaya S, Erdolu B, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF (2017). Primer Spontan Pnömotoraksta Nüksü Bildiren Bir Belirteç Olarak Nötrofil Lenfosit Oranı. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2017, 41.

9.      Yalçınkaya S, Yapakçı ZT, Patlakoğlu MS (2017). Klinikte Son 5 Yıl İçinde Takip Edilen 65 Yaş Üzeri Hastaların Özellikleri. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2017, 515.

10.   Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT (2017). Bulgur Dolu Ses Fişeğiyle Oluşan Ateşli Silah Yaralanması. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2017, 528.

11.   Yalçınkaya S, Kadıoğlu E, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT (2019). Travmatik Olgularda Tüp Torakostomi Deneyimimiz. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 2019, 33.

12.   Yalçınkaya S, Büber A, Yapakçı ZT, Patlakoğlu MS (2019). Sternal Foramen: Kütahya İl Merkezinde Rastlanma Sıklığı Çalışması. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 2019, 183.

13.   Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT, Büber A, Metineren MH (2019). Bronchogenıc Cyst: Report Of A Case and Review Of Literature. 22. Türk Toraks Derneği Kongresi, 2019, 304-305.

14.   Yalçınkaya S, Kadıoğlu E, Yapakçı ZT, Patlakoğlu MS (2019). Tube Thoracostomy Due To Non-Traumatic Reasons. 22. Türk Toraks Derneği Kongresi, 2019, 131.

15.   Kargı AB, Korkmaz L, Kosif A, Aktin B, Yalçınkaya S, Çınar HU, Çokpınar S, Şahin E (2019). Malign Plevral Effüzyonların Prognoz Tahmininde “LENT” Skorlamasının Etkinliği Ve Sürvı Hesaplama Modülü. 10. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2019, 22-23.

16.   Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT (2019). Uniportal Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi Sonuçları: 3 Yılın Deneyimi. 10. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Kongresi, 2019, 73.

17.   Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT (2019). Acil Servis Konsültasyonları: 3 Yılın Özeti. 10. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Kongresi, 2019, 73-74.

18.   Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT (2019). Spontan Pnömomediastinum: Üç Ardışık Olgu. 10. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Kongresi, 2019, 74.

 

 

E. Ulusal Makaleler

 

I.   Ulusal hakemli dergilerde* yayımlanmış tam makale

1.       Yörük Y, Sunar H, Yalçınkaya S, Ekim T, Mehmet R (1997). Toraks travmalı hastalarda minitrakeotomi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma Emergency Surgery, 3(1), 67-69.

2.       Yörük Y, Ekim T, Yalçınkaya S, Köse S, Mehmet R (1998). Pnömonektomide morbidite ve mortalite. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1), 53-56.

3.       Yörük Y, Sunar H, Yalçınkaya S, Ekim T (1997). Torasik outlet sendromunda cerrahi tedavi sonuçlarımız. GKDC DERGİSİ, 5(5), 399-402.

4.       Yörük Y, Sunar H, Yalçınkaya S, Akkuş M (1999). Postpnömonektomi sendromu. GKDC DERGİSİ, 7(1), 67-69.

5.       Yalçınkaya S, Yalçınkaya Ü, Bilgi S (2002). Trakeal rekonstrüksiyonda dıştan politetrafloroetilen PTFE desteğinin yeri deneysel çalışma. Solunum Dergisi, 4(1), 9-22.

6.       Yalçınkaya S, Sayınbaş Ö,, Erdoğan Ö (2002). Akciğer lezyonlarında bilgisayarlı tomografi eşliğinde transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarımız. Akciğer Arşivi, 3(4), 182-185.

7.       Yalçınkaya S (2004). Arka mediasten yerleşimli bir eskimiş (ancient) schwannom olgusu. Akciğer Arşivi, 5(1), 43-45.

8.       Yalçınkaya S, Erdolu B, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF (2017). Dekortikasyon Uygulanan Hastaların Özellikleri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43(1), 13-16.

9.       Yalçınkaya S (2018). Oluşundan 5 yıl sonra tanı konmuş yabancı cisim aspirasyonu. Turkish Journal Of Clinics And Laboratory, 9(1), 73-75., Doi: 10.18663/tjcl.302667.

 

 

G. Ulusal Bildiriler

 

I.   Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri

1.      Yörük Y, Mehmet R, Yalçınkaya S, Ekim T. Anterior mediastinotominin tanı değeri. TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi, 1995, Solunum Dergisi 1996;20, 361-365.

2.      Yörük Y, Mehmet R, Ekim T, Yalçınkaya S.  Plevra hastalıkları tanısında videotorakoskopi.   TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi, İstanbul, 1995. Solunum Dergisi 1996;20:767-769.

 

II.  Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri

1.      Yörük Y, Mehmet R, Yalçınkaya S, Ekim T. Sağ akciğer ve karaciğer kist hidatiği birlikteliğinde cerrahi yaklaşım.  20. Yıl Akciğer Günleri, Bursa, 1995, kongre kitabı.

2.      Yörük Y, Ekim T, Yalçınkaya S, Mehmet R. Toraks travması sonrası ARDS. 2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1997, 178.

3.      Yörük Y, Akkuş M, Ekim T, Yalçınkaya S, Mamedov R.  Bronş rüptürü; iki olgu sunumu. 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Bursa, 1998, kongre kitabı:97.

4.      Yörük Y, Sunar H, Yalçınkaya S, Akkuş M. Postpnömonektomi sendromu.  5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1998, kongre kitabı:411.

5.      Yalçınkaya S, Yalçınkaya Ü, Bilgi S, Yörük Y. Trakeal rekonstrüksiyonda dıştan PTFE desteğinin yeri. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, 2000, 47.

6.      Yalçınkaya S, Sayınbaş Ö, Erdoğan Ö. Akciğer lezyonlarında BT eşliğinde TTİAB sonuçlarımız.  6. Onkoloji Sempozyumu, Bursa, 2001, kongre kitabı:209.

7.      Yalçınkaya S, Özal H. Malign plevral effüzyon tedavi yöntemimiz. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2003, 89.

8.      Yalçınkaya S. Bilateral pnömotoraksa neden olan ateşli silah yaralanması. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2003, 89.

9.      Yalçınkaya S, Köse S. İki merkezde son 4 yıl içinde takip ve tedavi edilen künt ve penetran toraks travmaları. 1. Ulusal Acil Servis Hekimliği Günleri, 2004, 187.

10.   Özal H, Yalçınkaya S. Which is better in pain control after tube thoracostomies? Oral parenteral analgesics vs thoracal epidural analgesia. Rejyonal Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği 2. Ortak Toplantısı, 2004, 63.

11.   Yalçınkaya S, Özal H. Which is better in tube thoracostomies? Local vs thoracal epidural anesthesia. Rejyonal Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği 2. Ortak Toplantısı, 2004, 63.

12.   Yalçınkaya S. Göğüs cerrahisi servisinde opere edilen 60 yaş ve üzeri olgularımızın özellikleri. 1.Ulusal Yaslı Sağlığı Kongresi, 2004, 206.

13.   Yalçınkaya S. Göğüs cerrahisi polikliniğine başvuran 60 ya ve üzeri olgularımızın özellikleri. 1.Ulusal Yaslı Sağlığı Kongresi, 2004, 206.

14.   Yalçınkaya S, Bayer A. Tansiyon Pnömotoraks Gibi Bulgu Veren Bronkojenik Kist. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, 2004, 69.

15.   Yalçınkaya S, Özal H. Tek delikten torakoskopi uygulamalarımız. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, 2006. Toraks Dergisi 2006;7(ek1):170.

16.    Yalçınkaya S, Vural AH, Bayer A. Karşı tarafta ciltaltı amfizemine yol açan akciğer kanseri olgusu. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, 2009, kongre kitabı:89.

17.   Yalçınkaya S, Yalçınkaya Ü, Vural AH. Tüm akciğeri tutan malign sinir kılıfı tümörü olgusu. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, 2009, 97.

18.   Yalçınkaya S, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF. Mediastinal kist hidatik olgusu. 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2009, 188.

19.   Yalçınkaya S, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF. Bronşiektazide cerrahi tedavi sonuçlarımız. 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2009, 267.

20.   Yalçınkaya S, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF. Spontan pnömotoraksta tüp torakostomi uygulamalarımızda yıllar içinde yaşanan değişim. TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, 2010, 79.

21.   Yalçınkaya S, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF. Blake silikon dren kullanım sonuçlarımız: 7 yıllık deneyim. TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010, kongre kitabı:84.

22.   Yalçınkaya S, Vural AH. 8 Yıllık Diyafram Cerrahisi Sonuçlarımız. Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 2011, 12(2(EK)), 113.

23.   Yalçınkaya S, Vural AH, Öztürk Nazlıoğlu H, Özyazıcıoğlu AF. Göğüs duvarı tutulumlu B lenfoma olgusu. 6. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2011, 243-244.

24.   Yalçınkaya S, Vural AH, Tiryakioğlu O, Akgül E, Yavuz S, Özyazıcıoğlu AF. Cerrahi tedavi uygulanan mediyastinal kitleler. 6. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2011, 244.

25.   Yalçınkaya S, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF. Dekortikasyon uygulanan hastaların özellikleri.  6. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011, kongre kitabı:264.

26.   Yalçınkaya S, Vural AH, Tiryakioğlu O, Yavuz S, Özyazıcıoğlu AF. Kist Hidatik Nedeniyle Cerrahi Uygulanan Hastaların Özellikleri. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, 2011, 240.

27.   Yalçınkaya S, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF. Pnömonektomi Uygulanan Hastaların Özellikleri. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, 2011, 241.

28.   Yalçınkaya S, Akkaş Akgün G, Yapakçı ZT, Patlakoğlu MS. Bronşektaziye Neden Olmuş Akciğer Adenokarsinomu. VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2018, 130-131.

29.   Yalçınkaya S. Diafram Plikasyonu Solunum Fonksiyon Testi Üzerine Olumlu Etki Yapar. TÜSAD 41. Ulusal Kongresi, 2019, 669-670.

30.   Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT, Metineren H.  Plevranın Nadir Görülen Tümörü: Soliter Fibröz Tümör. TÜSAD 41. Ulusal Kongresi, 2019, 719-720.

31.   Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT, Kadıoğlu N.  Nörofibrosarkom: Arka Mediasten Yerleşimli Malign Tümör. TÜSAD 41. Ulusal Kongresi, 2019, 721-722.

32.   Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT, Büber A. Kliniğimizde Son 5 Yıl İçinde Takip Edilen 65 Yaş Üzeri Hastaların Özellikleri. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 2020, 84.

33.   Yalçınkaya S, Yapakçı ZT, Patlakoğlu MS, Büber A. Polikliniğimize Son Beş Yıl İçinde Başvuran Yaşlı Hastalar. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 2020, 85.                 

 

H.  Ulusal Kitaplar

III.  Alanında tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanan kitap içinde bölüm yazarlığı (her bölüm için)

1.    Plevra Hastalıkları ve Tedavisi, Bölüm adı: Plöreziler, Yalçınkaya S, Derman Tıbbi Yayıncılık, Editör: Yücel O, Genç O, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 87, ISBN:9786058750104, 2011.

2.    Her Yönüyle Plevra ve Hastalıkları, Bölüm adı: Plevranın Primer Soliter Tümörleri, Yalçınkaya S, Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, Editör: Sahin E, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 287, ISBN:978-605-4561-60-5, 2018.

3.    Acil Yaklaşımlar, Bölüm adı: Toraks Travmaları, Yalçınkaya S, Akademi Yayınevi, Editör: Oskay A, Yılmaz A, Özlü C, Özen M, Seyit M, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 765, ISBN: 978-605-258-642-6, 2019.

4.    Plevranın Malign Hastalıkları, Bölüm adı: Malign Plevral Mezotelyamada Noninvaziv Tanı Yöntemleri, 2020, YALÇINKAYA SERHAT, PATLAKOĞLU MEHMET SUAT, Nobel Kitabevi, Editör: Şahin Ekber, Kargı Bülent, Kosif Aysun, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 130, ISBN: 978-625-7146-28-9, Türkçe Bilimsel Kitap.

5.    Plevranın Malign Hastalıkları, Bölüm adı: Malign Plevral Efüzyonda Tanı Yöntemleri, 2020, YALÇINKAYA SERHAT, YAPAKÇI ZEKİ TAHSİN, Nobel Kitabevi, Editör: Şahin Ekber, Kargı Bülent, Kosif Aysun, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 130, ISBN: 978-625-7146-28-9, Türkçe Bilimsel Kitap.

 

 

L. Araştırma Projeleri

 

   IV.       Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği

1.    Ratlarda Otolog Kan ile Oluşturulacak Plöredez Modelinde Analjezik ve Antiinflamatuar İlaç Etkilerinin Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Yalçınkaya S, Dumlupınar Üniversitesi BAP, Sözleşme No.: 2016-74, 14/07/2016 - 28/11/2017.

 

M. Uluslararası Dergilerde Editörlük

 

1.    European Research Journal, ISSN: 2249-3189, Index Copernicus, TR Ulakbim.

 

N. Sertifikalar:

2000    Ankara Üniversitesi Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursu

2000    Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisinde Yoğunbakım Yaklaşımları/ Perioperatif Bakım Kursu

2006    2nd General Thoracic Surgery Course

2008    Göğüs Hastalıklarında Deneysel Hayvan Modelleri Kursu

2009    Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu

2009    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans diploması

2009    Hastane Afet Planı 2. Kademe Eğitimi

2009    Trakeobronkoplastiler Kursu

2009    Vienna School of Clinical Research Introduction to Good Clinical Practice Course

2009    Vienna School of Clinical Research Introduction to Biostatistics Course

2010    Göğüs Cerrahisinde Kolaylaştırıcı Teknikler Kursu

2010    Hava Yolu Yönetiminde Cerrahi Kursu

2010    European Respiratory Society Chest Imaging: Technical Aspects and Interpretation Course

2010    Göğüs Cerrahisinde 1. Deneysel Hayvan Modelleri Kursu

2010    Pektus Deformitelerinde Cerrahi Tedavi Kursu

2010    III. International Workshop on the Minimally Invasive Repair of Pectus Deformities

2011    Sigara Bırakma Müdahalesi Kursu

2011    Videotorakoskopi Kursu

2012    Klinik Araştırma Eğitim Programı

2012    Vienna School of Clinical Research Introduction to Clinical Research

2012    Vienna School of Clinical Research VSCR Clinical Research Diploma

2014    Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hastane Yönetimi ve İşletmeciliği eğitim programı

2014    Türk Hava Kurumu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği sertifika eğitimi

2015    ANKÜSEM Deney Hayvanları Kullanıcı Sertifikası

2016    Bilimsel Araştırma ve Biyoistatistik Kursu

2018    Eğitim Becerileri Kursu Sertifikası

2020    Uluslararası Proje Yazım Eğitimi

 

O. Üye olduğu dernekler:

1.    Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

2.    Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

3.    Türk Toraks Derneği

4.    Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği

5.    Türk Akciğer Kanseri Derneği

6.    Pektus Derneği

7.    ERS

8.    ESTS

9.    IASLC

10. ATS